Výročná správa 2015 spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.

Zainteresované strany

Nicola Contugno

Poháňajú nás očakávania všetkých zainteresovaných strán

Nicola Cotugno
Generálny riaditeľ, predseda Predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.

Riadenie a dohľad

Transparentnosť a nezávislé hodnotenie

ISO

Výsledky

869 mil eur
EBITDA
722 mil eur
investície
19 707 GWh
vyrobenej elektriny

Špecifický, merateľný, odsúhlasený, realizovateľný, časovo ohraničený

Bezpečnosť a spoľahlivosť

91,80 %
koeficient pohotovosti UCF
0,42
Index nehodovosti

Bezpečné a spoľahlivé prevádzky

Rast

12500000 h
odpracovaných na projekte Mochovce 34
6890 pracovníkov
na stavbe Mochovce 34

Schopnosť zvýšiť prevádzkovú excelentnosť

Inovácie

3 mil eur
investície do R&D

Konkurencieschopnosť

Životné prostredie

90 % dodávky elektriny
bez CO2 emisií
42 kton CO2
ušetrených vďaka páleniu drevenej štiepky

znižovanie vplyvu obchodných činnosti na životné prostredie

Naši ľudia

3 800  
zamestnancov
251 131 človekohodín
na vzdelávanie a tréning

Náš najcennejší kapitál

Spolupatričnosť

5 programov
Energia pre krajinu
346 000 eur
venovaných činnostiam zodpovedného podnikania

Dôvera, záväzok, zodpovednosť